Betaling

Inschrijven voor deelname aan de Damme Golf Charity Cup is slechts geldig na betaling van het bedrag dat u ontving op uw inschrijvingsformulier. De betaling kan gebeuren op volgend rekening nummer:

BE86 3800 0768 0350
BIC: BBRUBEBB
Bank: ING