Dagsponsors

Dagsponsors zijn sponsors voor één dag van de charity cup, zaterdag of zondag en hebben exclusiviteit voor hun sector voor de twee dagen behalve voor de holesponsoring.