Giften

U kunt niet deelnemen aan één van de wedstrijden van Damme Golf Charity Cup of ook niet inschrijven voor één van de dinners op zaterdag of zondagavond, maar u bent het initiatief wel genegen?

U kan uw steentje bijdragen door een gift te storten met vermelding van DGCC sociale projecten of met vermelding voor welk project specifiek (zie projecten). Graag ook vermelden of we uw naam mogen publiceren in de lijst met giften of u dat liever anoniem houdt (naam invullen of anoniem).

Storten kan op rek nr BE86 3800 0768 0350 van DGCC, uw naam komt op de lijst van giften met uw boodschap (vermelding: gift + uw boodschap) tenzij u in de mededeling vermeldt: gift zonder vermelding.

Met dank voor uw geapprecieerde bijdrage!

Het bestuur