Habbekrats

Habbekrats is anders…

Anders dan een jeugdhuis, anders dan een jeugdbeweging… maar toch helemaal van en voor de jeugd. Habbekrats is een jeugddienst. Dat wil zeggen dat Habbekrats voor 100% ten dienste staat van de jeugd, van elke jongere vanaf 10 jaar.

Aan kinderen in nood geeft Habbekrats extra aandacht. Zij hebben die extra steun nodig om, zoals alle andere jongeren te kunnen meedraaien in onze ingewikkelde wereld.

Habbekrats creëert een eigen wereld die een veilige en goed doordachte opstap vormt naar de wereld van de volwassenen. In de Habbekratswereld vinden jongeren alles wat hen boeit en helpt. Liefst 20.000 m² speelplein staan ten dienste van de kinderen en de jeugd die er op bezoek komt. Op dat speelplein staan leuke gebouwen, uitdagende activiteiten, avontuurlijke kampen en natuurlijk, vriendelijke begeleiders.

Benieuwd hoe dat ‘speelplein’ eruitziet, wat Habbekrats allemaal voor jou kan doen, waar je ons kan vinden… Check dan verder onze Habbesite en laat je onderdompelen in ‘De Wereld van Habbekrats’.

PastedGraphic-2

Welkom!

Habbekrats is een unieke jeugddienst. Het concept om het welzijn van jongeren te verbeteren via een heel toegankelijk, kleurrijk en speels activiteitenaanbod werd door Chris Van Lysebetten bedacht in januari 1991 en reeds in november van hetzelfde jaar werd de stichting van de vzw in het Staatsblad gepubliceerd. Vandaag, meer dan 20 jaar later is Habbekrats een vaste waarde binnen het jeugdwelzijnswerk, in zijn huidige vorm geboetseerd door de jongeren zelf. Habbekrats zet zich in voor kinderen overal in het land. Elk project is gebaseerd op een basisfilosofie van respect, gedragen door gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Habbekrats profileert zich neutraal en onafhankelijk en is daardoor een sterke partner voor publieke en private instanties waarmee het kwaliteitsvolle projecten van lange duur opzet. Uitsluitend ten voordele van haar doelgroep, de jeugd. De projecten van Habbekrats zijn logisch opgebouwd uit maximaal vijf operationele functies, complementair aan elkaar: ontmoeten, ontdekken, bewegen, beleven en genieten. Ze maken het aanbod toegankelijk en duidelijk voor iedereen die er gebruik van maakt of aan meewerkt.

Als flexibele jeugddienst zet Habbekrats zich in op alle vlakken waar jongeren een bepalende rol spelen. Ook in de huidige sociaal-economisch moeilijke tijden kan Habbekrats een bepalende rol spelen in dit revolutionair keerpunt in onze samenleving.

Overal, van Wall Street tot Tel Aviv zijn er grote protesten. De jeugd roept daar luid dat ze helemaal geen schuld hebben aan alle ecologische en economische rampen die ons overkomen. Ze willen eruit, ze willen het anders. De jeugd, die vaak als nutteloos wordt afgeschilderd, triggert de hele wereld om op te staan en te veranderen. Observatoren zien twee theorieën: de ene noemt men de Grote Ontwrichting: Ons hele systeem stort pijnlijk in elkaar. De mensen voelen zich bedrogen, de belofte op welvaart voor iedereen is gebroken. De jeugd is het jongetje uit het sprookje “De Nieuwe Kleren van de Keizer” die durft te zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft! Ze zien het, ze roepen het luid en communiceren het hypersnel met hun nieuwe media…

Een meer positieve theorie is die van de Grote Verschuiving: veroorzaakt door de mondialisering en de revolutie van de informatietechnologie. We zitten in de eerste fase en die doet pijn en lokt protest uit, omdat de instellingen en praktijken die we kennen hier niet zijn op voorbereid.

Maar de grote verschuiving veroorzaakt ook een onhoudbare stroom aan innovaties, ideeën, samenwerkingen, marktkansen…

Om die stroom te kunnen volgen moeten we sneller leren samenwerken…

Dat is mogelijk, dankzij de technologische toegang die iedereen heeft tot de stroom. Twee theorieën: de eerste op basis van een dreiging, de andere gebaseerd op een opportuniteit. Beleidsmensen, opvoeders en ouders moeten hun kinderen voorbereiden op grote veranderingen.

Habbekrats kan daarbij helpen.