Rotary Club Brugge

Afbeelding1 ROTARY CLUB BRUGGE, 90 JAAR JONG…

Onze club werd gesticht in 1927. Op 26 maart van dat jaar vond de stichtingsvergadering plaats in het Grand Hotel du Commerce (nu Hotel Navarra in de St Jacobstraat). Daar gingen in de eerste jaren de vergaderingen door, op zaterdagmiddag. Er waren 24 kandidaat-leden. In datzelfde jaar (van 4 tot 9 juni) ging in Oostende de Internationale Rotary Conventie door, de eerste in Europa. Op 9 juni overhandigde de internationale voorzitter de stichtingskeure aan onze club. Vanaf 1930 werd er vergaderd in Hotel Sablon (Noordzandstraat), en dit tot 2007. Sindsdien komen wij tezamen in Crowne Plaza op de Burg te Brugge.

De zaterdagvergaderingen waren en zijn een unicum. Buiten de 2de en 4de donderdagavond van iedere maand, zijn wij wellicht de enige club in het land die op die dag bijeenkomt. Traditioneel werd indertijd de marktdag van de stad waar een club actief was, gekozen als dag van de bijeenkomsten van de club.

Het aantal bezoekers is sinds de stichting van onze club intussen al opgelopen tot meer dan 35.000 Rotariërs uit alle werelddelen, in meer dan 4000 vergaderingen. Sommige bezoekers waren zeer bekend, zelfs beroemd. O.a. de algemene voorzitters van Rotary International waaronder Harry Rogers (de opvolger van Paul Harris), en nog zes of zeven anderen. Er kwamen ministers uit binnen- en buitenland, leden van handelsmissies, ambassadeurs, zelfs een paar nobelprijswinnaars als Tinbergen en Pire. Het aantal bezoekers-kunstenaars is niet te tellen. Van al deze bezoekers zijn er sporen te vinden in het archief.

In 2012 telden we meer dan 1400 vlaggetjes uit zowat 220 staten. Enkele daarvan zijn zeer zeldzaam, zoals ééntje uit Moskou daterend uit het Tsarentijdperk en uit Praag en Budapest uit de tijd van voor het ontstaan van het ijzeren gordijn.

Op vandaag telt onze club 72 leden, en is deze meer dan actief. De verjonging die we de laatse jaren doorvoerden geven onze club een nieuwe swing. Door de organisatie van een jaarlijks filmgala en dit jaar voor de eerste maal een Kerstconcert, hopen we met deze Damme Golf Charity Cup onze sociale werken een extra stimulans te geven. We hopen mede door deze de kaap van € 50.000 te overschrijden. Enkele van onze projecten vindt u hieronder:

  • Open Balie: voor mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst
  • KoMee: project rond jong dementie
  • Kerstcheques: verdeeld via 8 Brugse sociale organisaties
  • Footstep: aanbieden van een jaarlijks eindejaarsevenement
  • Drugspreventie: begeleiding van jeugdinstellingen bij opsporen van drug- en alcoholgebruik
  • Oeganda: financiële steun aan versturen van container met medisch materiaal

Met onze oprechte dank voor uw inschrijving en steun.

Filip Verbeke

Voorzitter Rotary Club Brugge