Rotary Club Damme

Rotary Club Damme werd opgericht in 2007 en behoort tot het Rotary International District 1620.

We zijn een gemengde club met een 50-tal leden (1/3 dames – 2/3 heren) en een gemiddelde leeftijd van 48 jaar. Sinds de opstart hebben we ons clubhuis in De Kleine Rietgans, Dammesteenweg, 4 te 8340 Damme en we vergaderen er elke woensdagavond om 19.30u.

Het werkjaar van iedere voorzitter loopt van 1 juli tem 30 juni het jaar daarop.

Het is de bedoeling om een gezonde verhouding te hebben tussen interessante sprekers en conviviale vergaderingen in clubverband, nu en dan in aanwezigheid van onze partners.

Tijdens het jaar organiseren wij als serviceclub 4 verschillende fundraisings, in chronologische volgorde :

1/eind oktober : het fazantenfestijn voor ca 200 aanwezigen

2/ tijdens de maanden oktober-november een jaarlijks terugkerende champagne-verkoop

3/ Begin juni mede-organisator van de DAMME CHARITY GOLF CUP.

4/ midden juni ons 5e maatjes-festival op de markt in van Damme

De financiële middelen die zo worden opgehaald gaan integraal naar de goede doelen, een mix van locale en internationale projecten :

  • Dit jaar deelden wij voor de 9e maal kerstpaketten uit aan zo’n 120 minderbedeelde families en alleenstaanden uit regio Damme. Naast een financiële inspanning van de club wordt er dan ook fysisch hard gewerkt en maken de vele handen het werk licht.
  • Een project voor een ziekenhuis in Ethiopië samen met een 10-tal andere (West-)Vlaamse clubs
  • Foton, expertisecentrum voor dementie
  • Keta-Kiti : wederopbouw van een school in het door aardbeving getroffen Nepal
  • Eye Hope Foundation: wetenschappelijk onderzoek voor het Wolfram syndroom
  • Heel wat kleinere projecten telkens met een link met één van onze leden

Wij danken u oprecht voor uw inschrijving en steun en … tot op de golf in ons DAMME !

Met sportieve en rotarische groeten,

Filip Lannoye

Voorzitter 2017-2018
ROTARY CLUB DAMME